PALVELUT IKÄIHMISILLE

Viretori järjestää terveysalan opiskelijoiden tekemänä ryhmä- ja yksilöpalveluita ikäihmisille. Viretori tuottaa palveluita itsenäisesti, osana opintojaksoja tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

RYHMÄMUOTOISIA PALVELUITAMME OVAT

Ikäneuvola

 • Viretorin terveysalan opiskelijat ovat tavattavissa toimintakeskuksissa säännöllisesti hyvinvointi- ja terveyspisteen muodossa. Pisteelle ei tarvitse varata aikaa. Tule rohkeasti paikalle! Ikäneuvolatoimintaa toteutetaan loppusyksyisin ja keväisin paikallisissa toimintakeskuksissa.
 • Opiskelijat ohjaavat maksutta asiakkaita omatoimiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Pisteelle voit tulla saamaan ohjausta ja neuvontaa sairauksien itsehoidossa esim. diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen sekä tuki- ja liikuntaelin ongelmiin liittyen.
 • Ikäneuvolan ajankohtaiset toimintapisteet löytyvät Kuopion toimintakeskuksista, palveluohjauksesta ja näiltä nettisivuilta, kun ajankohdat ovat varmistuneet.

Ikäännytään Yhdessä ryhmä

 • Ryhmämuotoisessa palveluohjauksessa tutustutaan Kuopion kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.
 • Tavoitteena uudenlaisessa palveluohjauksessa on tutustua erilaisiin vapaa-ajan palveluihin, lisätä ryhmäläisten tietoa hyvinvoinnin ja terveyden omatoimisesta edistämisestä sekä mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden muodostuminen.
 • Käännytään yhdessä -ryhmät järjestetään kerran keväisin. Tapaamisia on yhteensä neljä.
 • Ryhmä on ilmainen, mutta matkat ja mahdolliset pääsyliput tutustumiskohteisiin ovat omakustanteiset. Tutustumiskäynneistä sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmän kesken. Ryhmään mahtuu 12 ensimmäistä ilmoittautunutta.
 • Mukaan pääset Kuopion palveluohjauksen kautta, soittamalla Viretorin koordinaattorille tai ilmoittautumalla mukaan linkin kautta (linkki julkaistaan syksyllä 2020)

YKSILÖPALVELUITAMME IKÄ-IHMISILLE OVAT

Maksuttomat arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyönopiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille maksuttomina kotikäynteinä hyvinvointia edistävää palvelua.
 • Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiselle. Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua ja kaupassa käyntiä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä noin neljä kertaa/opiskelijapari.
 • Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja sosiaalihuollon palveluita.
 • Ilmoittaudu mukaan soittamalla Viretorin koordinaattorille.

Maksulliset terveyttä edistävät kotikäynnit kolmannen vuoden terveysalan opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin terveysalan opiskelijat tuottavat ikäihmisille kotikäyntejä. Kotikäynnit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja opiskelijan koulutusalan mukaisesti.
 • Kotikäynneillä voidaan toteuttaa esimerkiksi:
  • toimintakyky- ja ryhtikartoituksia ja ohjata terapeuttisia ja kuntouttavia harjoitteita.
  • terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa elämäntapoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja sairauksien omahoitoon liittyen.
 • Opiskelijat kartoittavat aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisia mittausvälineitä käyttäen. Ensimmäinen tarpeenkartoituskäynti on ilmainen.