PALVELUT IKÄIHMISILLE

Viretori järjestää terveysalan opiskelijoiden tekemänä palveluita ikäihmisille. Viretori tuottaa palveluita itsenäisesti, osana opintojaksoja tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

PALVELUITAMME OVAT

Maksuttomat arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyönopiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille maksuttomina kotikäynteinä hyvinvointia edistävää palvelua.
 • Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiseksi. Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua ja kaupassa käyntiä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä 3-4 kertaa/opiskelijapari.
 • Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja sosiaalihuollon palveluita.
 • Ilmoittaudu mukaan soittamalla koordinaattorille.

Maksulliset terveyttä edistävät ja kaatumista ennaltaehkäisevät kotikäynnit kolmannen vuoden terveysalan opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin terveysalan opiskelijat tuottavat ikäihmisille kotikäyntejä. Kotikäynnit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja opiskelijan koulutusalan mukaisesti.
 • Kotikäynneillä voidaan toteuttaa esimerkiksi:
  • toimintakyky- ja ryhtikartoituksia ja ohjata terapeuttisia ja kuntouttavia harjoitteita.
  • terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa elämäntapoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja sairauksien omahoitoon liittyen.
 • Opiskelijat kartoittavat aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisia mittausvälineitä käyttäen. Ensimmäinen tarpeenkartoituskäynti on 10 €.