PALVELUT IKÄIHMISILLE

Viretori järjestää terveysalan opiskelijoiden tekemänä ryhmä- ja yksilöpalveluita ikäihmisille. Viretori tuottaa palveluita itsenäisesti, osana opintojaksoja tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

RYHMÄMUOTOISIA PALVELUITAMME OVAT:

Ikäneuvola

 • VireTorin terveysalan opiskelijat ovat tavattavissa toimintakeskuksissa säännöllisesti hyvinvointi- ja terveyspisteen muodossa. Pisteelle ei tarvitse varata aikaa. Tule rohkeasti paikalle! Ikäneuvolatoimintaa toteutetaan loppusyksyisin ja keväsin paikallisissa toimintakeskuksissa.
 • Opiskelijat ohjaavat maksutta asiakkaita omatoimiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Pisteelle voit tulla saamaan ohjausta ja neuvontaa sairauksien itsehoidossa esim. diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen sekä tuki- ja liikuntaelin ongelmiin liittyen.
 • Ikäneuvolan ajankohtaiset toimintapisteet löytyvät http://savonsanomat.menoinfo.fi/

YKSILÖPALVELUITAMME IKÄ-IHMISILLE OVAT:

Maksuttomat arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyönopiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille maksuttomina kotikäynteinä hyvinvointia edistävää palvelua.
 • Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiselle.Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua ja kaupassa käyntiä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä noin neljä kertaa/opiskelijapari.
 • Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja sosiaalihuollon palveluita.

Maksulliset terveyttä edistävät kotikäynnit kolmannen vuoden terveysalan opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin terveysalan opiskelijat tuottavat ikäihmisille kotikäyntejä. Kotikäynnit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja opiskelijan koulutusalan mukaisesti.
 • Kotikäynneillä voidaan toteuttaa esimerkiksi:
  • toimintakyky- ja ryhtikartoituksia ja ohjata terapeuttisia ja kuntouttavia harjoitteita.
  • terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa elämäntapoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja sairauksien omahoitoon liittyen.
 • Opiskelijat kartoittavat aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisia mittausvälineitä käyttäen. Ensimmäinen tarpeenkartoituskäynti on ilmainen.