terveysteknologian tuotekehitysjatestaus sisasivunkuva

TERVEYSTEKNOLOGIAN TUOTEKEHITYS JA TESTAUSPALVELUT

Tiedätkö, kenelle kehittämäsi tuote tai palvelu on suunnattu? Etsitkö tuotteellesi riskitöntä ja aitoa testausympäristöä? Onnistuneen tuotteen takana on nopeat alkuvaiheen käyttökokeilut. Wellness Center mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysalan tuotteiden alkuvaiheen pilotoinnin oikeassa toimintaympäristössä, oikeilla asiakkailla, oikeisiin palveluihin liitettynä.

Palvelut

 

1. IDEAVAIHEEN SOVELTUVUSARVIOINTI

Yrityksen tuote- ja liikeideaa sekä sen soveltuvuutta hyvinvointi- ja terveysalalle arvioivat terveys- ja hyvinvointialan opiskelijat asiantuntijaopettajan ohjauksessa. Yritys saa vahvistusta omalle tuotekehitykselleen sekä ammattilaisen suositukset jatkokehitykselle. Arvioimme myös tuotteen soveltuvuutta eri asiakassegmenteille.

-Yrityksen tuote-/ja tai palveluidean arviointi (soveltuvuus hyvinvointi- ja terveysalalle, soveltuva asiakassegmentti)

- Jatkokehitysehdotukset

2. SISÄLLÖNTUOTTO

Kehittääkö yrityksesi peliä tai muuta tuotetta, johon tarvitaan terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijoiden tuottamaa ja tarkastamaa sisältöä kuten esimerkiksi potilasohjeita, koulutusmateriaalia tai harjoitusohjeita? Asiantuntijamme suunnittelevat sisällön soveltuvaksi tuotteesi kohderyhmälle!

- Savonian sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden arvio tuotteen/palvelun soveltuvuudesta eri asiakassegmenteille

- Sisällönsuunnittelu valitun asiakassegmentin tarpeisiin

3. KÄYTETTÄVYYSTESTAUS JA ASIAKASSEGMENTOINTI

Käytettävyystestaus toteutetaan yrityksen tuotteen kohderyhmälle tai jos kohderyhmä ei ole vielä tiedossa, voimme myös toteuttaa arvion tuotteen soveltuvuudesta eri asiakasryhmille.
- Savonian sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden arvio tuotteen/palvelun soveltuvuudesta eri asiakassegmenteille

-Tuotteen/palvelun testaus arvioiduilla asiakassegmenteillä

- Käytettävyysarviointi + yhteenveto
- Jatkokehityssuunnitelma